Heb jij een idee dat Hengelo mooier, sterker en socialer maakt?

Dan helpen we je graag! Alle ingediende aanvragen worden beoordeeld door ons bestuur aan de hand van de onderstaande criteria en voorwaarden. Hieronder leggen we je graag uit hoe de procedure verloopt.

Vraag uw subsidie aan
bij het Fuldauer Fonds

Bekijk de criteria

Aanvraagcriteria

Uw project kan in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning als het voldoet aan onze criteria en voorwaarden. We adviseren u vriendelijk om deze zorgvuldig door te nemen voordat u uw aanvraag indient.
Voorwaarde 1
Uw aanvraag dient gericht te zijn op het welzijn en welbevinden van de inwoners van de gemeente Hengelo, Beckum of Oele, en/of op het vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente.
Voorwaarde 2
Uw aanvraag heeft betrekking op een project zonder winstoogmerk. Commerciële initiatieven komen niet voor een bijdrage van het Fuldauer Fonds in aanmerking.
Voorwaarde 3
Vraagt u om een bijdrage hoger dan 2.000 euro? Dan verwachten wij een financiële bijdrage van uw eigen organisatie en/of cofinanciering door één of meerdere organisatie(s).
Voorwaarde 4
Uw project wordt uitgevoerd door een organisatie die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Uw aanvraag dient door een vertegenwoordiger, tekeningsbevoegde of bestuurder van deze organisatie te worden ingediend.
Voorwaarde 5
Wij verwachten dat u onze vragenlijst volledig en naar waarheid invult. Als de vragenlijst niet of niet volledig is ingevuld, nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
Voorwaarde 6
Om de beoordelingen adequaat uit te voeren, dienen aanvragen ruim vóór de uitvoeringsdatum, minimaal 3 maanden voorafgaand en bij voorkeur eerder, te worden ingediend.
Voorwaarde 7
Na uitvoering van uw project verwachten wij een verantwoording, evaluatie en/of beschrijving van uw project, zowel financieel als inhoudelijk.
Voorwaarde 8
Een toezegging van een bijdrage door het Fuldauer Fonds is een jaar geldig. Als binnen dit jaar (vanaf datum toezegging) geen verzoek tot uitbetaling wordt ingediend, vervalt het recht op de toegezegde financiële bijdrage.
Subsidie aanvragen

Procedure

Alle aanvragen doorlopen de volgende procedure.

We ontvangen graag uw aanvraag voor financiële ondersteuning, die uitsluitend digitaal kan worden ingediend. U ontvangt van ons een bevestiging.

Door het beantwoorden van de vragen krijgen wij als bestuur meer inzicht in wat uw aanvraag inhoudt en welk beoogd effect u wilt realiseren met uw project.

Na ontvangst wordt uw aanvraag toegewezen aan twee bestuursleden (behandelaren) die deze zullen beoordelen aan de hand van de criteria en voorwaarden.

Indien er onduidelijkheden zijn, zullen de behandelaars contact met u opnemen voor nadere toelichting.

De behandelaars schrijven op basis van de ontvangen informatie een advies aan het voltallige bestuur.

Hierbij worden verschillende aspecten in overweging genomen, waaronder de concreetheid van de aanvraag, de impact op de gemeente Hengelo, naleving van de aanvraagtermijn, de begroting en eventuele goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Het bestuur komt tien keer per jaar bijeen om uw aanvraag zorgvuldig te bespreken, te beoordelen en een besluit te nemen. We streven naar een consensus besluitvorming. Als er geen consensus wordt bereikt, wordt het besluit genomen op basis van de meerderheid van stemmen van het voltallige bestuur.

Ons doel is om u binnen drie maanden na indiening duidelijkheid te geven.

Wanneer uw aanvraag tijdens de bestuursvergadering is behandeld, wordt u binnen 3 werkdagen na de vergadering per e-mail op de hoogte gebracht van het besluit. Is uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u de toekenningsbrief als bijlage. 

Er kan niet worden gecorrespondeerd over het besluit.

In de toekenningsbrief kunt u lezen welk bedrag aan subsidie u van ons ontvangt en onder welke voorwaarden. 

Om uw subsidie te kunnen uitbetalen, hebben wij een factuur in pdf-formaat van u nodig. Zorg ervoor dat de factuur alle relevante details bevat.

Binnen drie maanden na voltooiing van uw project verwachten wij een verantwoording. Dit omvat:

1. Een bevestiging dat het project is uitgevoerd, eventueel onderbouwd met foto’s, een krantenartikel of een kort eigen verslag.
2. Een overzicht van de werkelijke uitgaven en inkomsten.

Of het nu vóór de uitvoering of na de realisatie van het project is, wij stellen het op prijs als u ons beeldmateriaal, links en teksten over uw project toestuurt, zodat wij een bericht hierover op onze website kunnen plaatsen.

We sturen ook graag informatie over goedgekeurde projecten door naar de (lokale) media. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier.

Wij verzoeken u om bij uw publiciteit een link naar en/of het logo van het Fuldauer Fonds te plaatsen (zie downloads).

Subsidie aanvragen
Let op: Fuldauer Fonds neemt geen verantwoordelijkheid voor de fiscale gevolgen van het uitbetalen van de subsidie. De subsidie wordt door de Belastingdienst gezien als een schenking. Onder bepaalde voorwaarden hoeft u geen schenkbelasting te betalen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.
Neem voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de criteria en procedure zorgvuldig door. De criteria zijn zorgvuldig en doordacht samengesteld en niet flexibel. We willen u vriendelijk vragen om geen aanvraag in te dienen als uw aanvraag niet voldoet aan de criteria en voorwaarden.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload mislukt. De maximale bestandsgrootte van je document is 10MB
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload mislukt. De maximale bestandsgrootte van je document is 10MB
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload mislukt. De maximale bestandsgrootte van je document is 10MB
Bedankt voor het indienen van je aanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op zodra we de aanvraag beoordeeld hebben.
Oops! Something went wrong while submitting the form.