Het Fuldauer
Duurzaamheidsfonds

Het Fuldauer Fonds zet zich in om organisaties in de gemeente Hengelo te ondersteunen bij het realiseren van verduurzaming.

Met het Fuldauer Duurzaamheidsfonds willen we verenigingen en stichtingen aanmoedigen om stappen te zetten naar een duurzamere toekomst.

Duurzaamheids-subsidie aanvragen

Aanvragen

Voorwaarden

Het hoofddoel van deze subsidiemogelijkheid is het aanmoedigen van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame energie in faciliteiten en terreinen die eigendom zijn van verenigingen of stichtingen.
In aanmerking komende verduurzamingen
• Zonnepanelen of zon-thermische panelen
• Zonneboilers
• Warmtepompboilers
• Warmtepompen
• Energieopslag
• Spouwmuurisolatie met Rd ≥ 1,1
• Gevelisolatie met een kwaliteitseis van Rd ≥ 3,5
• Dakisolatie met een kwaliteitseis van Rd ≥ 3,5
• Vloer- of bodemisolatie met een kwaliteitseis van Rd ≥ 3,5
• HR++ glas met een kwaliteitseis van U ≤ 1,2
• Triple glas met een kwaliteitseis van U ≤ 0,8
• Isolerende raamkozijnen met een kwaliteitseis van U ≤ 2,4
Voor wie is deze subsidie bedoeld?
De stimuleringssubsidie kan worden toegekend aan het bestuur van een bestaande vereniging of stichting die voldoet aan de volgende criteria:

• De accommodatie of het terrein valt binnen de gemeentegrenzen van Hengelo.
• De verduurzaming wordt toegepast op een gebouw dat eigendom is van de organisatie.
• De organisatie heeft maatschappelijke doeleinden.
Subsidie waardige activiteit
Om in aanmerking te komen voor de stimuleringssubsidie, moet het bestuur van de vereniging of stichting een energiecheck hebben laten uitvoeren. Of een advies van een installateur kunnen overhandigen Deze energiecheck of advies dient informatie te verschaffen over:

• Welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.
• De kosten van deze maatregelen.
• De verwachte terugverdientijd van de verschillende maatregelen.
Subsidieplafond en hoogte van de stimuleringssubsidie:
Het subsidieplafond voor het Fuldauer Duurzaamheidsfonds bedraagt € 100.000, wat het totale bedrag in het fonds vertegenwoordigt.

De hoogte van de stimuleringssubsidie waar u als vereniging of stichting voor in aanmerking kunt komen, varieert tussen € 2.500 en € 7.500.

Elke vereniging of stichting mag slechts één subsidieaanvraag indienen.

Kosten die zijn gemaakt vóór de aanvraag en de subsidietoewijzing komen niet in aanmerking voor subsidie.

Wanneer het subsidieplafond bereikt is, stopt het Fuldauer Stimuleringsfonds. Aanvragen die dan ter beoordeling liggen of daarna binnenkomen, worden afgewezen.
Subsidie aanvragen

We nodigen alle verenigingen en stichtingen in Hengelo uit om deel te nemen aan dit initiatief en samen met ons te werken aan een duurzamere toekomst. Samen maken we Hengelo mooier. Neem voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de voorwaarden zorgvuldig door.

Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload mislukt. De maximale bestandsgrootte van je document is 10MB
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.