Vacature Lid Raad van Toezicht

Liggen jouw interesses op het gebied van maatschappelijke vraagstukken in het algemeen en voor Hengelo en directe omgeving in het bijzonder. Vanuit jouw achtergrond heb je affiniteit met het sociale domein. Maak dan samen met ons Hengelo mooier, sterker en gezonder.

JE WILT…

zitting hebben in de Raad van Toezicht (RvT) zonder last of ruggespraak. Met je maatschappelijke binding en je netwerk in Hengelo wil je de RvT versterken. Je bewaakt onze missie door te toetsen of het bestuur handelt conform het Bestuursreglement en het beleid en houd je daarbij aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).&

JE KUNT…

het bestuur voorzien van een advies- en klankbordfunctie. Hiervoor heb je een open attitude, stel je het algemeen stichtingsbelang voorop en handel je vanuit integriteit. Je kunt op hoofdlijnen een oordeel vormen over de door het bestuur voorgelegde aangelegenheden. Je hebt voldoende tijd om toezicht in teamverband uit te oefenen. De RvT en het bestuur komt viermaal per jaar samen.

Voor meer informatie en contact zie:

https://mijncarrierebij.nl/vacature/lid-raad-van-toezicht/